กองกิจการนิสิตรับมอบเกียรติบัตร จากการได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( UP ITA ) ในระดับ A

22/4/2564 10:48:08น. 1401
UP ITA กองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564
กองกิจการนิสิตได้รับ 88.84 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งถือเป็นลำดับที่ 6 ในระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 39 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองแผนงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
22/4/2564 10:48:08น. 1401
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน