วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลผลการประเมิน ระดับ A (UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย)

22/4/2564 11:05:32น. 1130
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลผลการประเมิน ระดับ A (UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย)

ในวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติที่เป็นหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย วิทยาลัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติบัตร UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย  ในระดับ A  หลังจากนั้นคณะผู้บริหารได้ถ่ายรูปร่วมกันพร้อมแสดงเจตจำนงมหาวิทยาลัยพะเยาการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้  ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววราภรณ์ สังวาลย์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายคมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
22/4/2564 11:05:32น. 1130
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน