โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาคว้ารางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับA

22/4/2564 13:31:23น. 1041
ITA
รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ นางอินทนิล จินดากาศ รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับA ด้วย 86.69คะแนน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้
ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จะมุ่งเน้นการดำเนินงานในองค์กรโดยยึดหลัก โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
22/4/2564 13:31:23น. 1041
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน