กองกลาง ม.พะเยา รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ A พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

22/4/2564 15:26:20น. 2864
ita กองกลาง ม.พะเยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบรองวัลผลการประเมิน UP ITA ระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ A ให้กับ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยคะแนน 91.69 คะแนน โดยมี นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง รับมอบรางวัลในครั้งนี้


โดยกองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา สร้างความตระหนักในหน่วยงาน ให้มีการดําเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม พร้อมยึดมั่นและส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยวิเคราะห์จากข้อบกพร่องจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเพื่อเป็น มาตรการในการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใน ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
22/4/2564 15:26:20น. 2864
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกลาง ม.พะเยา รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ A พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

#กองกลาง #มหาวิทยาลัยพะเยา #วัฒนธรรมองค์กร64 #ita64
#sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน