ม.พะเยา ย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ด้วย SDG11 ได้อันดับที่ 3 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับ THE IMPACT RANKINGS 2021 จากประเทศอังกฤษ

23/4/2564 15:56:09น. 989
THE IMPACT RANKINGS 2021
          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2021 The Times Higher Education (THE) มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หรือ THE Impact Rankings ประจำปี 2021 และปีนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ยังคงติดอันดับ เป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย ย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ด้วย SDG11 : เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ได้อันดับที่ 3 ของประเทศไทย (อันดับที่ 71 ของโลก) ซึ่งขยับอันดับขึ้นมาจากอันดับที่ 9 จากปีที่ผ่านมา

          ในปี 2564 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 8 ด้านจากทั้งหมด 17 ด้าน และ 3 อันดับSDG ที่มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนการประเมินสูงสุดติดTOP 5 คือ
SDG11: เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน อันดับที่ 3 ของประเทศไทย
SDG3: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี อันดับที่ 5 ของประเทศไทย
SDG5: ความเท่าเทียมทางเพศ อันดับที่ 5 ของประเทศไทย          โดย SDG11: เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ได้รับคะแนนการประเมิน 76.9 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดเป้าหมายสำหรับการเดินทางที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย การให้บริการห้องสมุดสาธารณะแก่บุคคลภายนอก การจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ ต่างๆของมหาวิทยาลัยที่ให้บุคคลภายนอกได้เข้าเยี่ยมชม ตลอดจนมีความร่วมมือในการวางแผน การแก้ไขปัญหาในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ทั้งนี้ SDG3 และ SDG5 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดอันดับคะแนนการประเมินสูงสุดเป็นครั้งแรก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มุ่งเน้น เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ต้องการเห็นบุคลากร นิสิต และชุมชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความเท่าเทียมทางเพศ ปฏิบัติภารกิจสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” อย่างยั่งยืน


สามารถติดตามข่าวสารการจัดอันดับมหาวิทยาลัยพะเยาเพิ่มเติมได้ที่ http://uprankings.up.ac.th/

 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริหารงานวิจัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
23/4/2564 15:56:09น. 989
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน