คณะศิลปศาสตร์ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

23/4/2564 16:12:11น. 1128
คณะศิลปศาสตร์ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

    เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลการประเมินระดับ B จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกอบด้วย 1) เกณฑ์การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity Assessment: IIT) 2) เกณฑ์การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment: EIT) และ 3) เกณฑ์การประเมินจากข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยการประเมินดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในองค์กร


ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์      

ข้อมูล / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
23/4/2564 16:12:11น. 1128
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน