ม.พะเยา จัดอบรม การใช้งานระบบสารบรรณ UP-DMS เพื่อตอบโจทย์ Smart University ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

29/4/2564 12:34:07น. 2173
อบรม UP-DMS

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ UP-DMS พร้อมด้วย รองอธิการบดี และ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังและฝึกการใช้งานของระบบในครั้งนี้ด้วย  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน และ ทีมพัฒนาระบบ UP-DMS ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมนำเสนอการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ UP-DMS
สำหรับ การใช้งานระบบสารบรรณ UP-DMS เป็นการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานสารบรรณ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านสารบรรณมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงาน เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร นโยบายการบริหารงาน และมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้การกำกับดูแล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร จึงจะพร้อมพัฒนาระบบการทำงานแบบสมัยใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์กับการเป็น Smart University โดยให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการทำงานเพื่อให้สะดวก รวดเร็วและถูกต้องมากที่สุด
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
29/4/2564 12:34:07น. 2173
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา จัดอบรม การใช้งานระบบสารบรรณ UP-DMS เพื่อตอบโจทย์ Smart University ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

#COVID19 #กองกลาง #ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ #ดร.ดิเรก ธีระภูธร #UP-DMS
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน