คณะ ICT ร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการทำงานแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

3/5/2564 14:25:03น. 3008
อบรมระบบ UP-DMS
            เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.พะเยา ร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) โดยมีผู้บริหารคณะ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมในรูปแบบ MS TEAMS ออนไลน์
            ซึ่งมีนางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง และ นายอดิสร ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
    สำหรับ การใช้งานระบบสารบรรณ UP-DMS เป็นการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานสารบรรณ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณมีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงาน เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์การเป็น Smart University ให้ทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้องมากที่สุด 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
3/5/2564 14:25:03น. 3008
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการทำงานแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #UP-DMS
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน