รศ.ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำเสนอหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ

11/5/2564 9:53:27น. 1594
รศ.ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำเสนอหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ

รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้านำเสนอหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบโดยไม่มีเงื่อนไขและให้นำเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
11/5/2564 9:53:27น. 1594
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รศ.ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำเสนอหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ

#SDG4 #UniversityofPhayao #นิติศาสตร์ #คณะนิติศาสตร์ #UniversityofPhayao #ป.เอก
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน