ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานการจัดทำระบบมาตรฐาน ณ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

11/5/2564 17:50:52น. 1025
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานการจัดทำระบบมาตรฐาน   ณ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

     วันนี้วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย  พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานการจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 ของศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการดำเนินการจัดทำมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ AAALAC ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อรองรับการให้บริการแก่นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ

     โดยมีผู้บริหารสถาบันนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการการดำเนินงานการให้บริการที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มพ.   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มพ. / ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
11/5/2564 17:50:52น. 1025
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานการจัดทำระบบมาตรฐาน ณ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

#ISO/ISE หนุนบริการนักวิจัยและผู้ประกอบการ #ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน #ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #รศ.ดร. เสมอ ถาน้อย #รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร
#sdg3 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน