ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนเมษายน 2564 แบบออนไลน์

12/5/2564 16:24:57น. 262
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนเมษายน 2564 แบบออนไลน์

        เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีนิสิตเข้าสอบรวมทั้งสิ้น 759 คน ทำการสอบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป แบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการควบคุมการสอบ คอยกำกับดูแลความเรียบร้อย ประสานงานและให้คำแนะนำตลอดการสอบ ทั้งนี้ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้กำหนดการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไว้เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับนิสิตที่ต้องการสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาหรือสอบเพื่อขอเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยคณะศิลปศาสตร์ได้คำนึงถึงความสำคัญของการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ พร้อมทำการประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบ และพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดสอบให้มีความสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธภาพมากขึ้นอยู่เสมอ ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานให้การจัดสอบดังกล่าวฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี

                               

ข้อมูล: ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
12/5/2564 16:24:57น. 262
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนเมษายน 2564 แบบออนไลน์

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน