“UPITI”คัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้แผนการดำเนินงาน โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2564

25/5/2564 13:12:48น. 2171
UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีฯ จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้แผนการดำเนินงาน โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้ประกอบการใหม่ที่สมัครเข้ากระบวนการบ่มเพาะธุรกิจจำนวน 35 ราย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและมานำเสนอเพื่อรับการคัดเลือกจำนวน 10 ราย โดยมีคณะกรรมในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจากตัวแทนภาครัฐ ภาคการศึกษา และตัวแทนภาคเอกชน ดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ (รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี) 2.ผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ดร.สุมนรัตน์ ริยาพันธ์ (นักวิเคราะห์และแผน ชำนาญการ) 3.ดร.รณกร  สร้อยนาค (ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา) 4.นายกมลพงศ์  รัตนสงวนวงศ์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ม.พะเยา) 5.นายภาณุ ภัทรธรรมกุล (กรรมการผู้จัดการบริษัท ภาเบญ ฟู้ดส์ จำกัด) 6.นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา (หัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมฯ) 7.นายวนิกร บัวแก้ว (นักประสานงานโครงการบ่มเพาะธุรกิจฯ) 8.นางสาวกัญญาณัฐ สุวรรโณ (นักประสานงานความร่วมมืออุตสหกรรม) 9.นางสาวสริตา เดระดา (นักประสานงานโครงการบ่มเพาะธุรกิจฯ)

ซึ่งผลการพิจารณา ทางสถาบันนวัตกรรมฯจะประกาศให้ทราบต่อไป    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
25/5/2564 13:12:48น. 2171
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI”คัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้แผนการดำเนินงาน โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2564

#สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UPITI
#sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน