คณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

29/5/2564 9:53:26น. 303
คณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

          วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning Online” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาอาจารย์ GE กับการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล บรรยายในหัวข้อ “อาจารย์มืออาชีพ หรือมีอาชีพอาจารย์”

ดำเนินการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “Future Skill ทักษะนี้ไม่มีไม่ได้”

  •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย 
  •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย
  •   ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี 
  •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ
  •   และดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์

ร่วมกันบรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning Online” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ ร่วมกันบรรยายในหัวข้อ “Design Thinking as a Teaching Approach”

ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุมิตรา อินทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
29/5/2564 9:53:26น. 303
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

#การพัฒนาผู้สอนในรายวิชา #วิทยากรบรรยาย
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน