คณะ ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงาน "ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน"

1/6/2564 16:36:22น. 112
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
        เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ ที่เข้ามาศึกษาดูงานในประเด็นหัวข้อ “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน”
          จากนั้นอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้บรรยายระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งทางคณะฯ ได้ศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
1/6/2564 16:36:22น. 112
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงาน "ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน"

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน