ม.พะเยา ร่วมประชุมออนไลน์ รับมอบนโยบายการบริหารราชการ จังหวัดพะเยา

2/6/2564 21:17:47น. 717
ม.พะเยา ร่วมประชุมออนไลน์ รับมอบนโยบายการบริหารราชการ จังหวัดพะเยา

.พะเยา ร่วมประชุมออนไลน์ รับมอบนโยบายการบริหารราชการ จังหวัดพะเยา


วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 .  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดพะเยาผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ของกระทรวงมหาดไทย ด้วย Application Cisco Webex Online Meetings 

         โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายโชคดี  อมรวัฒน์   เป็นประธานในการประชุม และมอบนโยบายการบริหารราชการ   ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ  ที่ตั้งสำนักงาน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา  โดยมี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรับมอบนโยบาย  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ชี้แจงนโยบายการบริหาร ที่ได้รับมอบหมายมาดังนี้ 

1.การปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 

2.การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

3.การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา

4.การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในฤดูฝน

5.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6.แนวทางการพัฒนาพะเยาในอนาคต

พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับฟังนโยบายเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงคณะผู้บริหาร และปฎิบัติตามนโยบายดังกล่าวต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   
2/6/2564 21:17:47น. 717
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ร่วมประชุมออนไลน์ รับมอบนโยบายการบริหารราชการ จังหวัดพะเยา

#รับมอบนโยบายการบริหารราชการ #จังหวัดพะเยา
#sdg3 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน