ม.พะเยา เปิดรับสมัคร ป.ตรี (TCAS 64 รอบที่ 4) รอบสุดท้าย!! จำนวน 620 ที่นั่ง

4/6/2564 11:55:45น. 665
TCAS รอบที่ 4)
     มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS รอบที่ 4)ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 620 คน โดยผู้ที่มีสิทธิ์สมัครคือ
          - บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ
          - บุคคลที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ
          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      ผู้สมัครสามารถตรวจสอบหลักสูตร/สาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัคร ตามตาราง แสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ ได้ที่ link https://bit.ly/3vQJgix โดยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ในเว็บไซต์ student.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 2564 ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัยโดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว 2 วันทำการ (แนบสำเนาเอกสารใบแสดงผลการเรียน (upload ไฟล์เอกสาร) ผ่านระบบรับสมัคร)      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1260-3 หรือที่เว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
4/6/2564 11:55:45น. 665
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา เปิดรับสมัคร ป.ตรี (TCAS 64 รอบที่ 4) รอบสุดท้าย!! จำนวน 620 ที่นั่ง

#TCAS
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน