ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร AUN-QA Internal Assessor Refresh

4/6/2564 15:34:05น. 181
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร AUN-QA Internal Assessor Refresh

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร AUN-QA Internal Assessor Refresh ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งจัดขึ้นโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of University Presidents of Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและตอบข้อสงสัยและข้อซักถาม สำหรับหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเป็นผู้ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยผู้เข้าอบรมจะต้องเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA แล้ว โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร หรือผู้ที่กำลังจะทำหน้าที่ดังกล่าวฯ ในปีการศึกษานี้     

                                           

ข้อมูล / ภาพ: ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   ดร.รัตนา ยาวิเลิง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
4/6/2564 15:34:05น. 181
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร AUN-QA Internal Assessor Refresh

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน