คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่ อ. ภญ. ฐาปนี ใจปินตา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ.

7/6/2564 16:06:02น. 2154
อ. ภญ. ฐาปนี ใจปินตา คณะเภสัชศาสตร์ The Association between the use of proton pump inhibitors and the risk of pneumonia: A case-control study

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ.

อ. ภญ. ฐาปนี ใจปินตา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม.

ผลงานวิจัยเรื่อง

"The Association between the use of proton pump inhibitors and the risk of pneumonia: A case-control study"

ในวารสารวิชาการ

วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ (Thai Pharmaceutical and Health Science Journal)

TCI กลุ่ม 1 และ ASEAN Citation Index (ACI).

โดยมีผู้วิจัยร่วม ได้แก่

(1) นันทิดา ยารังษี

(2) นันท์นภัส เจี่ยวเพ็ชร

(3) ปรีดาภรณ์ โพธิป๊อ

(4) ธนภร พรวรรณพงศา

นิสิตสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม.

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ลิงค์

https://bit.ly/3ibpCda   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
7/6/2564 16:06:02น. 2154
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่ อ. ภญ. ฐาปนี ใจปินตา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ.

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #Research #Innovation #Publication #Pharmacy #univeristyofphayao
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน