คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

7/6/2564 16:10:11น. 549
Trends in optimal medical therapy at discharge and clinical outcomes in patients with	 acute coronary syndrome in Thailand

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ.

ดร. ยุทธยา วงศาลาภ

รศ. ดร. สุรศักดิ์ เสาแก้ว

ผศ. กิรติ เก่งกล้า

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม.

ผลงานวิจัยเรื่อง

Trends in optimal medical therapy at discharge

and clinical outcomes in patients with

acute coronary syndrome in Thailand”.

ในวารสาร Journal of Cardiology

(อันดับใน SJR ranking: Q1).

อ่านผลงานวิจัยได้ที่ลิงค์

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33455848/   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
7/6/2564 16:10:11น. 549
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน