คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

10/6/2564 10:25:48น. 507
ติดตามการจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7B อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก

ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตแพทย์ ให้เรียนสำเร็จตามหลักสูตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และมีทีมอาจารย์แพทย์จากศูนย์แพทย์ ฯ โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมติดตามการเรียนการสอน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับคณะ ฯ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
10/6/2564 10:25:48น. 507
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #MEDUP #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน