💜DeSUP NEWS💛 ปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน - 15 มิถุนายน 2564

11/6/2564 9:05:51น. 62
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายกิจการนักเรียน
มีจุดประสงค์ในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆของทางโรงเรียนแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
โดยจัดทำจดหมายข่าว รายปักษ์ ในรอบ 1 เดือนจะจัดทำ 2 ฉบับ
ทั้งนี้บุคลากรทุกท่านสามารถแชร์จดหมายข่าวได้ทุกช่องทางออนไลน์
ในการเผยแพร่ข่าวสารแก่สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน


 

facebooktwitterline


ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
11/6/2564 9:05:51น. 62
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


💜DeSUP NEWS💛 ปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน - 15 มิถุนายน 2564

#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน