ม.พะเยา ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์

11/6/2564 10:29:15น. 1465
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา


          วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ พร้อมด้วยนางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่าชาดจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และว่าที่เรืออากาศตรี สมภพ โชติษฐยางกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยพะเยา


          โดยครั้งนี้อธิการบดีได้นำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยพะเยา พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน GE-online (General Education : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) เน้นการจัดหลักสูตรหลักสูตร Non-degree เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน การทำกิจกรรมหรือโครงการที่ให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) สร้างความร่วมมือการดำเนินงานเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบหมู่บ้านพึ่งพาตนเองได้ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) รวมถึงเรื่องการร่วมกันดูแลให้เด็กออทิสติกและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา          จากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ UP Product จากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมบันทึกภาพนิ่งร่วมกัน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
11/6/2564 10:29:15น. 1465
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์

#ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา #นายโชคดี อมรวัฒน์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน