คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกออนไลน์

14/6/2564 8:40:29น. 321
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เสร็จสิ้นลงแล้วสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกออนไลน์ระหว่างวันที่ 9-11 มิ.ย. 64 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการเรียนการสอนทางคลินิกกายภาพบำบัดและด้านกายภาพบำบัดเกี่ยวกับจัดการแนวแรงในการเคลื่อนไหว (Force closure and Slings management) แก่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ด้านเทคนิคการเรียนการสอนทางคลินิกได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทนพ.สรายศ ร่าเริงใจ ที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนทางคลินิก ทางด้านทักษะกายภาพบำบัดได้รับเกียรติจาก กภ. อรรควุฒิ คนกาญจน์ และ กภ. พงศธร สีสุกดี  นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญจากกรุงธนสหคลินิกกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนจีน กรุงเทพฯ ที่ถ่ายทอดความรู้ทางกายภาพบำบัดเกี่ยวกับ Force closure and Slings management ในการมาปรับใช้กับผู้ป่วย เกร็ดความคิดจากวิทยากร เทคนิคต่างๆก็เปรียบเสมือนเครื่องมือ ขอเพียงแค่เราวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา ใช้หลักของ clinical reasoning เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมก็จะช่วยแก้ปัญหานั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ากายภาพบำบัด ม.พะเยา ได้เข้าร่วมอบรมฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังปรัชญาการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้ตลอดชีวิต (Active Learning Through Action and Lifelong Learning)” โครงการจะไม่สำเร็จลุล่วงเลยหากไม่มีคณะทำงานจากสาขาวิชากายภาพบำบัด ฝ่าย IT และส่วนงานอื่นๆ ของคณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา ที่ร่วมแรงร่วมใจจนโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ศิรินทิพย์ คำฟู   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ศิรินทิพย์ คำฟู   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
14/6/2564 8:40:29น. 321
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกออนไลน์

#คณะสหเวชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #พะเยา #up #มพ.
#sdg4 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน