คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการและร่างงบประมาณปี 2565

18/6/2564 15:32:45น. 472
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการและร่างงบประมาณปี 2565

วันที่ 18 มิ.ย. 64 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการและร่างงบประมาณปี 2565 โดยมี ศ.คลินิก ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดโครงการ โดยภายในโครงการ มีคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกันทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ และ เสนอ (ร่าง) โครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 และตั้งงบประมาณประจำปี 2565

ณ ห้องWaterside โรงแรมเอ็มทูโฮเทล วอเตอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนกฤต จันทร์มล   
ข้อมูล/ข่าว :    สุธาสินี หินแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   thanakrit.ja@up.ac.th   
18/6/2564 15:32:45น. 472
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการและร่างงบประมาณปี 2565

##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะทันตแพทยศาสตร์ #ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ #มพ. #DentistryUP #ทันตมพ
#sdg4 #sdg9 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน