คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

22/6/2564 16:15:22น. 492
ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ โดยมีกิจกรรมดังนี้ แนะนำบุคคลากร ภาพรวมด้านวิชาการ และงานพัฒนาคุณภาพนิสิตของคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งแนะนำรายละเอียดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
22/6/2564 16:15:22น. 492
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #MEDUP #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน