อบรมการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Online – Offline

25/6/2564 12:19:53น. 967
อบรมการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Online – Offline
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ดำเนินโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรวิทยาเขตเชียงราย ด้านการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Online – Offline สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ วิทยาเขตเชียงราย ได้รับเกียรติจาก คุณสุจิตรา ตุงคะศิริ เจ้าของกิจการงานป้ายและสื่อสิ่งพิมพ์และอดีตอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย พื้นฐานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น การตั้งค่างาน การใช้ภาพปลอดลิขสิทธิ์ การใช้ Font รูปทรง สี ให้เหมาะกับงาน เป็นต้น การออกแบบชิ้นงาน Online ผ่าน Website Templates แนะนำการออกแบบชิ้นงาน Offline ผ่านโปรแกรม Photoshop และ Illustrator และการเตรียมไฟล์งานเพื่อส่งโรงพิมพ์
นอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้จัดให้มีการอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถามในประเด็นต่าง ๆ เช่น การออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน การตั้งค่างานสำหรับสื่อ Online และ Offline การเว้นระยะตัดตกและระยะตัดขอบในงานพิมพ์โดยเนื้อหายังอยู่ครบถ้วน ไม่ถูกตัดทิ้ง และเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน อีกด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
25/6/2564 12:19:53น. 967
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อบรมการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Online – Offline

#การออกแบบสื่อ #การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ #สื่อออนไลน์ #การพัฒนาทักษะบุคลากร #สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดี #โปรแกรมออกแบบ
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน