วิศวกรรมโยธา ม.พะเยา รับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27

28/6/2564 9:22:10น. 1574
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ในพิธีปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยตัวแทนคณะอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับมอบธงเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติในปีถัดไป จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ในปี 2564 นี้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร หัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนูปภัมป์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งนี้

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ในปี 2565 ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 12 ปี การก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในครั้งนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธากำหนดหัวข้อการประชุมเป็น “วิศวกรรมโยธาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Civil Engineering for Community Empowerment)” เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความเห็น และผลงานทางวิชาการของวิศวกรโยธาในทุกศาสตร์ สู่การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เชิญชวนนักวิจัยด้านวิศกรรมโยธานำเสนอผลงานเข้าร่วมการประชุมในปี 2565 พร้อมถือโอกาสนี้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา และสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของกว๊านพะเยา

สามารถรับชมพิธีปิดการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 ย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=iDwEphq0oAY  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
28/6/2564 9:22:10น. 1574
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิศวกรรมโยธา ม.พะเยา รับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27

#Civil Engineering #วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG17
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน