อบรมทักษะการให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่บุคลากรและผู้นำนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

28/6/2564 11:22:28น. 668
อบรมทักษะการให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่บุคลากรและผู้นำนิสิต

หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมในโครงการตามตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัย “ อบรมทักษะการให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่บุคลากรและผู้นำนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Zoom) วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้บุคลากรและผู้นำนิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการขั้นตอน และเทคนิคในการให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร การบรรยายบรรยายในหัวข้อ : ทักษะการให้คำปรึกษาและการดูแลสุขภาพจิตนิสิตสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร โดย อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการบรรยายบรรยายในหัวข้อ : ทักษะการดูแลสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาสำหรับผู้นำนิสิต วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คนข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หน่วยกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
28/6/2564 11:22:28น. 668
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


อบรมทักษะการให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่บุคลากรและผู้นำนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

#อบรมทักษะการให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน