คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

30/6/2564 10:46:08น. 602
ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง CE07208 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในการทำสัญญาฯ ดังกล่าว


ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณจเร บัวสัมฤทธิ์ ทีมงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทีมงานนิติกรโรงพยาบาลพะเยา และทีมงานนิติกรโรงพยาบาลเชียงคำ แนะนำ พร้อมทั้งอธิบายการทำสัญญาฯ ซึ่งในการทำสัญญาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และนิสิตที่จบการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ ต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
30/6/2564 10:46:08น. 602
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #MEDUP #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน