คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกฎหมาย ให้แก่นิสิตผู้สนใจในการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

30/6/2564 18:50:02น. 1388
กิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกฎหมาย ให้แก่นิสิตผู้สนใจในการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาทางกฎหมายประจำคลินิก ในปีการศึกษา 1/2564

คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกฎหมาย ให้แก่นิสิตผู้สนใจในการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาทางกฎหมายประจำคลินิก ในปีการศึกษา 1/2564 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2564 ผ่านทางระบบ Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมแก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ให้มีทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ภาคปฏิบัติในวิชาชีพกฎหมาย พัฒนานิสิตให้มีศักยภาพในการดำเนินงานของคลินิกให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
30/6/2564 18:50:02น. 1388
Print Friendly and PDF

คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกฎหมาย ให้แก่นิสิตผู้สนใจในการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

#คลินิกกฎหมาย #สัมมนาออนไลน์ #นิติมพ #คณะนิติศาสตร์
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน