คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร. ภญ. สุธิดา บุญสม ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

1/7/2564 11:17:24น. 4909
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดร. ภญ. สุธิดา บุญสม ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเรื่อง “Therapeutic dosage ranges and chronic adverse effects of tacrolimus in thai kidney transplant patients” ในวารสาร International Journal of Applied Pharmaceutics

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ดร. ภญ. สุธิดา บุญสม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Therapeutic dosage ranges and chronic adverse effects of tacrolimus in thai kidney transplant patients”

ในวารสาร International Journal of Applied Pharmaceutics

(อันดับใน SJR ranking: Q3)

อ่านผลงานวิจัยได้ที่

https://innovareacademics.in/journals/index.php/ijap/article/view/40930?fbclid=IwAR1pEVdvwBN67lLUTXpGKERQabiyCF6WYlSlcgyivMiVv_cnlQ-ScX8Tt8w   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
1/7/2564 11:17:24น. 4909
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร. ภญ. สุธิดา บุญสม ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

#งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #Research #Innovation #Publication #Universityofphayao #Pharmacy
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน