คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร. ภญ. สุธิดา บุญสม ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

1/7/2564 11:17:24น. 1047
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดร. ภญ. สุธิดา บุญสม ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเรื่อง “Therapeutic dosage ranges and chronic adverse effects of tacrolimus in thai kidney transplant patients” ในวารสาร International Journal of Applied Pharmaceutics

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ดร. ภญ. สุธิดา บุญสม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Therapeutic dosage ranges and chronic adverse effects of tacrolimus in thai kidney transplant patients”

ในวารสาร International Journal of Applied Pharmaceutics

(อันดับใน SJR ranking: Q3)

อ่านผลงานวิจัยได้ที่

https://innovareacademics.in/journals/index.php/ijap/article/view/40930?fbclid=IwAR1pEVdvwBN67lLUTXpGKERQabiyCF6WYlSlcgyivMiVv_cnlQ-ScX8Tt8w   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
1/7/2564 11:17:24น. 1047
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน