คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

5/7/2564 15:24:52น. 480
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ขอแสดงความยินดีแก่

 

ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม


ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

 

เรื่อง The Chemical Properties and the Combustion Duration of Fuel Briquettes from Corn Kernel Residues, Thailand. (2021) 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
5/7/2564 15:24:52น. 480
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #UniversityofPhayao #PHUP #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน