คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (อันดับใน SJR ranking: Q1)

6/7/2564 15:04:38น. 1295
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว  อ. ภก. สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม.  ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  ผลงานวิจัยเรื่อง  “The Effectiveness and Safety of Commonly Used Injectates for Ultrasound-Guided Hydrodissection Treatment of Peripheral Nerve Entrapment Syndromes: A Systematic Review”.  ในวารสาร Frontiers in Pharmacology  (อันดับใน SJR ranking: Q1).

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว

อ. ภก. สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม.

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยเรื่อง

The Effectiveness and Safety of Commonly Used Injectates for Ultrasound-Guided Hydrodissection Treatment of Peripheral Nerve Entrapment Syndromes: A Systematic Review”.

ในวารสาร Frontiers in Pharmacology

(อันดับใน SJR ranking: Q1).

อ่านผลงานวิจัยได้ที่

https://www.frontiersin.org/.../fphar.2020.621150/full.

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
6/7/2564 15:04:38น. 1295
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน