คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. ภก. กิรติ เก่งกล้า ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (อันดับใน SJR ranking: Q1)

6/7/2564 15:10:02น. 4760
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. ภก. กิรติ เก่งกล้า ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติผลงานวิจัยเรื่อง “Systematic review and network meta-analysis: efficacy of drugs for functional dyspepsia”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ผศ. ภก. กิรติ เก่งกล้า

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม.

ผลงานวิจัยเรื่อง

Systematic review and network meta-analysis: efficacy of drugs for functional dyspepsia”.

ในวารสาร Alimentary Pharmacology and Therapeutics

(อันดับใน SJR ranking: Q1).

อ่านผลงานวิจัยได้ที่

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32936964/

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
6/7/2564 15:10:02น. 4760
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. ภก. กิรติ เก่งกล้า ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (อันดับใน SJR ranking: Q1)

#งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #Research #Innovation #Publication #Pharmacy #Universityofphayao
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน