คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่Dr. Adam Joseph Osman Dede The foreign Specialistผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

14/7/2564 13:53:52น. 1601
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่Dr. Adam Joseph Osman Dede The foreign Specialistผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติผลงานวิจัยเรื่อง “MHealth Technology Translation in a Limited Resources Community - Process, Challenges, and Lessons Learned from a Limited Resources Community of Chiang Mai Province, Thailand”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่

Dr. Adam Joseph Osman Dede

The foreign Specialist

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยเรื่อง

“MHealth Technology Translation in a Limited Resources Community - Process, Challenges, and Lessons Learned from a Limited Resources Community of Chiang Mai Province, Thailand”

ในวารสาร IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine

(อันดับใน SJR ranking: Q2)

อ่านผลงานวิจัยได้ที่

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33728106/

.

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
14/7/2564 13:53:52น. 1601
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่Dr. Adam Joseph Osman Dede The foreign Specialistผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

#งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ #Research #Innovation #Publication #Pharmacy #UniversityofPhayao #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน