โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเรียนรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

17/7/2564 14:29:17น. 1030
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเรียนรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเรียนรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ กิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรมคุณภาพ หัวข้ออบรมการช่วยฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยมี ศ.คลินิก ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมและมอบนโยบายคุณภาพแก่บุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม โดยกำหนดการในช่วงเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นกิจกรรม 5 ส. มีหัวข้อแลกเปลี่ยนแนวคิดเนรมิต 5 ส.  ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เสนอปัญหา เสนอแนวคิด แล้วหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน สำหรับกำหนดการในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. เป็นกิจกรรมอบรมการช่วยฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพยนต์ ดวงทิพย์ พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน และ คุณณัฐพงศ์ เจริญธรรม นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากร บรรยายข้อควรปฏิบัติเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉิน และได้ฝึกการทำฟื้นฟูคืนชีพขั้นพื้นฐาน ( CPR ) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) กับหุ่นฝึกปฏิบัติการ ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 3 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนกฤต จันทร์มล   
ข้อมูล/ข่าว :    ทพ.ฐากูร ผาลา   
เพิ่มข่าวโดย :   thanakrit.ja@up.ac.th   
17/7/2564 14:29:17น. 1030
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน