แสดงความยินดีกับบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 โดยคิดเป็น 89.4%

20/7/2564 11:32:19น. 6278
บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 โดยคิดเป็น 89.4%
ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ และได้ประกาศผลการสอบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น มีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) ในหลักสูตร ปี พ.ศ.2557 และ 2560 จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสอบทั้งหมดจำนวน 66 ราย มีผู้สอบผ่านครั้งแรก 59 ราย คิดเป็น 89.4%


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.เสริม สุรพินิจ และ นายชนะพล จันทรากาศ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สาวิตรี นะงอลา   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
20/7/2564 11:32:19น. 6278
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


แสดงความยินดีกับบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 โดยคิดเป็น 89.4%

#เทคนิคการแพทย์ # สอบใบประกอบ #เทคนิคการแพทย์ ม.พะเยา #ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ #เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน