คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

22/7/2564 15:04:55น. 1306
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยเรื่อง “Spectrum of cutaneous adverse reactions to aromatic antiepileptic drugs and human leukocyte antigen genotypes in Thai patients and meta-analysis” ในวารสาร Pharmacogenomics Journal

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยเรื่อง

Spectrum of cutaneous adverse reactions to aromatic antiepileptic drugs and human leukocyte antigen genotypes in Thai patients and meta-analysis”

ในวารสาร Pharmacogenomics Journal

(อันดับใน SJR ranking: Q2)

อ่านผลงานวิจัยได้ที่

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34175889/

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
22/7/2564 15:04:55น. 1306
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน