คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

23/7/2564 15:19:34น. 438
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยเรื่อง “Spasmolytic effect of Acmella oleracea flowers extract on isolated rat ileum” ในวารสาร Journal of HerbMed Pharmacology

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Spasmolytic effect of Acmella oleracea flowers extract on isolated rat ileum”

ในวารสาร Journal of HerbMed Pharmacology

(อันดับใน SJR ranking: Q3)

อ่านผลงานวิจัยได้ที่

http://herbmedpharmacol.com/Article/jhp-35592

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
23/7/2564 15:19:34น. 438
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน