ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์สันทุ่งเอี้ยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

24/7/2564 10:54:44น. 690
ถวายเทียนพรรษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์สันทุ่งเอี้ยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และผู้มีจิตศรัทธา เห็นความสำคัญของประเพณีวันเข้าพรรษา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีอันดีงามสืบไป
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปิยะราช สุขภิญโญ (หัวหน้างานเทคโนโลยี)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
24/7/2564 10:54:44น. 690
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์สันทุ่งเอี้ยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

##ถวายเทียนพรรษา ##โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ##สืบสานประเพณี ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG17


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน