โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรม HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 2

26/7/2564 12:20:19น. 597
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรม HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรม HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 2 นำโดย ศ.คลินิก ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 2 ท่านคือ คุณ ญาณนี รัตนไพศาลกิจ และ คุณ มะลิ ธีรบัณฑิตกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา มาให้ความรู้ HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยการอบรมบรรยายและทำ Workshop ในหัวข้อ การนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้กับแต่ละระดับหน่วยงาน คุณภาพการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐาน และ ระบบบริหารความเสี่ยงมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย โดยมีจุดประสงค์ให้บุคลากรของโรงพยาบาลทันตกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพระบบงานของโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพและควบคุมความปลอดภัยของโรงพยาบาลทันตกรรมเตรียมพร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนกฤต จันทร์มล   
ข้อมูล/ข่าว :    ทพ.ฐากูร ผาลา   
เพิ่มข่าวโดย :   thanakrit.ja@up.ac.th   
26/7/2564 12:20:19น. 597
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรม HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 2

##มหาวิทยาลัยพะเยา #โรงพยาบาลทันตกรรม #คณะทันตแพทยศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน