ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ใช้บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่อการวิจัย

30/7/2564 10:40:13น. 590
บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่อการวิจัย
          ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยงานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย จัดโครงการสอนการรู้สารสนเทศ “บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่อการวิจัย” ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สถิติเพื่อการวิจัยให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ทำวิจัย ปัญหาพิเศษ หรือ วิทยานิพนธ์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพบผู้เชี่ยวชาญ ผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/3m8axrS และสามารถตรวจสอบวันและเวลาการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/3fYGwra โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
           ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3531Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ใช้บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่อการวิจัย

#SDG4 #SDG17 ##บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่อการวิจัย ##บริการวิชาการ ##ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ ##คณะวิทยาศาสตร์ ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##มหาวิทยาลัยพะเยา ##โครงการสอนการรู้สารสนเทศ ##คลังข้อมูลเพื่อการวิจัย
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน