กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม RDM The series : Season 2 กับ Episde 1 “UoE หัวใจเกิน 100”

30/7/2564 14:54:56น. 2715
RDM The Series Season 2

         กองบริหารงานวิจัยจัดกิจกรรม “เรียนรู้จากพี่เลี้ยงเดอะ ซีรีส์” ปีที่ 2 (RDM The series : Season 2) ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรม 2 ครั้งด้วยกัน ครั้งนี้กับ Episode 1 “UoE หัวใจเกิน 100” จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.- 15.30 น. ในรูปแบบการเสวนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

           กิจกรรม “เรียนรู้จากพี่เลี้ยงเดอะ ซีรีส์” เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนากลไกในการสร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Researcher Development from Mentoring system) เน้นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงการมีทักษะในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรม “UoE หัวใจเกิน 100” ได้รับเกียรติจากนักวิจัยที่ได้รับทุน Unit of Excellence จำนวน 5 โครงการ ที่สามารถดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้มากกว่า 100% ทุกโครงการ จึงเป็นที่มาของชื่อกิจกรรม “UoE หัวใจเกิน 100” ซึ่งนักวิจัยหัวใจเกิน 100 ทั้ง 5 ท่านประกอบด้วย
           1. รศ.ดร. ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์
           2. รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์
           3. รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
           4. ผศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
           5. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
          ทั้ง 5 ท่านได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เทคนิคการพัฒนา Proposal และการตีพิมพ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ”
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้เข้าร่วมเสวนาและพูดถึงผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านมาและทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในอนาคต

           กิจกรรมครั้งนี้มีนักวิจัยให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 187 ท่าน ทั้งนี้นักวิจัยที่เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมในทุกโปรแกรมที่เข้าร่วม และจะได้รับสิทธิ์ในการเสนอขอรับทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2566 ในส่วนของกิจกรรม Episode 2 “Rising Star” จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. 


ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/vk84PzRyauUnaqJTA


ติดต่อได้ที่ นางสาวสิรินุช นนท์ศรี โทร 084 809 0453

นางสาวอรพรรณ พรมธนพันธ์ โทร 083 619 1469  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ทศพล หิรัญสุข, ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    วาสนา บุญทรง, สมภพ ธุระพ่อค้า   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
30/7/2564 14:54:56น. 2715
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม RDM The series : Season 2 กับ Episde 1 “UoE หัวใจเกิน 100”

##มหาวิทยาลัยพะเยา #กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา #
#sdg4 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน