คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำโครงการบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

4/8/2564 9:48:26น. 508
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,
          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ดร.วิทวัส สัจจพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.กมลวรรณ จงสมชัย ผู้รับชอบโครงการบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 และ ดร.อานนท์ พักเกิด ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ และคุณสุทธิพร สมเนตร บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าพบ นางจารุวรรณ พรหมสอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้ นางสาวอัจฉรา พรหมเสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้ และนายสุรสิทธิ์ ป้อมภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ เพื่อดำเนินการแจกเอกสารให้ความรู้ รวมถึงเจลแอลกอฮอล์และผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 และได้ปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางในดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนในปีงบประมาณ 2564
          สำหรับการดำเนินโครงการเชิงพื้นที่ในปี 2563 นี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ความร่วมมือกับ 2 หน่วยงานคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด โดยทั้ง 3 หน่วยงานจะเน้นพัฒนาแนวทางและสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจในชุมชนเป็นหลัก รวมถึงมุ่งพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานนี้ จะสร้างความยั่งยืนทั้งด้าน สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ในกับชุมชนต่อไป
          การเข้าพบและปรึกษาในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร. วิทวัส สัจจาพงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร. วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
4/8/2564 9:48:26น. 508
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำโครงการบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน