ม.พะเยา ได้รับคัดเลือกจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้ดำเนินการ “พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะการไกล่เกลี่ยรูปแบบ e-Learning”

5/8/2564 19:16:01น. 1854
นิติศาสตร์
      มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล และทีมที่ปรึกษา ได้รับคัดเลือกจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้ดำเนินการ “พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะการไกล่เกลี่ยรูปแบบ e-Learning” ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินว่าจ้าง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่
๑.หลักสูตรอาสาสมัครยุติธรรม
๒.หลักสูตรการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชน
๓.หลักสูตรเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง
๔.หลักสูตรเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล / งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Narong.wo@up.ac.th   
5/8/2564 19:16:01น. 1854
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


ม.พะเยา ได้รับคัดเลือกจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้ดำเนินการ “พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะการไกล่เกลี่ยรูปแบบ e-Learning”

#คณะนิติศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน