คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ผศ. ดร. ภญ. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ ที่ได้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

6/8/2564 15:20:26น. 4578
ผศ. ดร. ภญ. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ประสิทธิผลของพืชเจียวกู่หลาน: การทบทวนและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ที่ได้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10.

ผศ. ดร. ภญ. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม.

ผลงานวิจัยเรื่อง

ประสิทธิผลของพืชเจียวกู่หลาน: การทบทวนและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ”.

งานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10.

อ่านผลงานวิจัยได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1O9oq-mlpJ9aFLATekjZGRu1Ems-mN01G/view?fbclid=IwAR17CFOWJkfd5SeLWV3xP2DY1ZW0tI_1HVZfsfhiBQwCSPDHw9jt5R-ohS4.

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
6/8/2564 15:20:26น. 4578
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ผศ. ดร. ภญ. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ ที่ได้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

#Research #Innovation #Publication #Pharmacy #Universityofphayao #พะเยาวิจัย10 #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน