SEEN ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดผลงานในโครงการ UP Identity Festival

7/8/2564 8:01:40น. 1968
University of Phayao
SEEN ขอเเสดงความยินดีกับดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และนางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทโครงการนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต (super kpi 1.2) ชื่อโครงการ”นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชน SEEN “ ภายใต้การประกวดผลงานในโครงการ UP Identity Festival การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าวนิสิตได้ดำเนิการร่วมมือกับชุมชนศูนย์เยาวชนเรียนรู้ตามเเนวเศรษฐกิจพอเพียง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงรายในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานรวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอีกด้วย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
7/8/2564 8:01:40น. 1968
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดผลงานในโครงการ UP Identity Festival

#SEENUP #University of Phayao
#sdg4 #sdg7 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน