คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประกวดและนำเสนอนวัตกรรมการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต และนวัตกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

8/8/2564 20:36:51น. 732
ประกวดและนำเสนอนวัตกรรมการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต และนวัตกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต
        เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. อาจารย์แสงเดือน วงศ์ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอ “โครงการพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพจิตคณะพยาบาลศาสตร์” ซึ่งเป็นผลงานที่ส่งเข้าประกวด ประเภทนวัตกรรมการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน (UP Identity Festival)
        ทั้งนี้ นวัตกรรมประกอบด้วยฐานข้อมูลสุขภาพและผลการประเมินสุขภาพจิตนิสิตทุกชั้นปีการอบรมให้ความรู้ด้วยวิธีออนไลน์เรื่องเกี่ยวกับการดูสุขภาพจิตตามศักยภาพของนิสิตและการมีมุมผ่อนคลายในคณะ โดยมีเกมส์ อุปกรณ์กีฬาให้บริการสำหรับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
        โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ดำเนินโครงการด้านยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยพะเยา ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะพยาบาลศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์แสดงเดือน วงศ์ใหญ่   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
8/8/2564 20:36:51น. 732
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประกวดและนำเสนอนวัตกรรมการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต และนวัตกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

#นำเสนอนวัตกรรมการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต #นวัตกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน