คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักษาอย่างยั่งยืน (UP Identity Festival)

10/8/2564 10:01:03น. 304
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักษาอย่างยั่งยืน (UP Identity Festival)

วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ผู้ช่วยคณบดี และหน่วยกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต งานวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักษาอย่างยั่งยืน (UP Identity Festival) เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสิต และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในการนี้ได้ส่งสรุปโครงการภายใต้ Super KPI ด้านการพัฒนานิสิต ทั้ง 3 ประเภท

1.ประเภทนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

2. ประเภทนวัตกรรมการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต

3. ประเภทการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อร่วมโชว์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
10/8/2564 10:01:03น. 304
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน