นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Smart gel good health (เจลประคบเย็นเพื่อสุขภาพ)

10/8/2564 10:09:40น. 2379
     นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Smart gel good health (เจลประคบเย็นเพื่อสุขภาพ)
เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้เข้าร่วมประกวดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 13 เป็นโครงการต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคง เพื่อสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อสาธารณะ
โดยได้ส่งโครงการ Smart gel good health (เจลประคบเย็นเพื่อสุขภาพ) เข้าร่วมประกวดผ่านเข้ารอบ 50 ทีม จากทั้งหมด 126 ทีมทั่วประเทศ และดำเนินการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิโดยวิธี VDO Call และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบ 20 ทีมสุดท้าย โดยจะได้รับเงินทุนจำนวน 35,000 บาท สำหรับดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป ภายใต้การดูแลของคณาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบด้วย น.ส.สุตาภัทร ไหมทอง น.ส.ธัญวรัตน์ วงศ์ละคร น.ส.สุธาวัลย์ แสนทวีสุข น.ส.ศศิกานต์ คำเพ็ง น.ส.กุลนันท์ ไคร้มูล น.ส.สมหญิง ก๋องแก้ว น.ส.จิตราภรณ์ โพพันธุ์ น.ส.ณัฐธนันศุภา คำแดง และ น.ส.สุชานันท์ สัมฤทธิตานนท์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกรับมอบรางวัลเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ดังกล่าว


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์นัฐพล ปันสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์นัฐพล ปันสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
10/8/2564 10:09:40น. 2379
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Smart gel good health (เจลประคบเย็นเพื่อสุขภาพ)

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #UniversityofPhayao #PHUP #SchoolofPublicHealth #SDG3 #SDG4 #SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน